Krótka Historia Igrzysk Polonijnych


Igrzyska Polonijne to cudowne dziecko polityki i sportu, którego jesteśmy sukcesorem.

Polonijne Igrzyska Sportowe wpisały sie na stale do kalendarza imprez zarówno w środowiskach Polaków na obczyźnie, jak i w kraju macierzystym. Przyczyniły sie one nie tyle do upowszechniania wychowania fizycznego I sportu młodzieży polonijnej, były one źródłem wartości pochodnych, dały bowiem okazje do zwiedzania kraju przodków, do poznania jego historii I kultury, do pogłębiania znajomości języka polskiego. Stwarzały możliwości do odradzania sie uczuć patriotycznych nawet u tych , którzy na co dzien nie przejawiali juz większego zainteresowania swym pochodzeniem narodowym. Na tym zasadza sie myśl przewodnia polonijnych igrzysk sportowych, sens idei sportu polonijnego na użytek narodowy. W założeniach I zasadach igrzysk przewija sie myśl olimpijska Pierr’a de Coubertina .

1. Igrzyska oprzeć o idée olimpijska
2. Uczestnictwo, a nie wynik, jest sprawa najważniejsza
3. Uczestnicy nie reprezentują kraju, lecz środowisko I organizacje polonijne

Duże zbiorowości polskiego wychodźstwa zwane Polani, znajdują sie w ponad 30 krajów świata. Tworzą je trzy grupy ludności: obywatele kraju osiedlenia, z co najmniej jednego pokolenia (urodzeni na obczyźnie), obywatele kraju osiedlenia najnowszej generacji (po przyjęciu nowego obywatelstwa) I obywatele polscy (mieszkający na stale za granica). Ich liczebność szacuje sie na 10-12 milionów osób.

Idea jednoczenia Polaków z całego świata przez sport wywodzi sie z dawnych tradycji. Juz na przełomie XIX I XX wieku odbywały sie spotkania, na które przyjeżdżali uczestnicy z trzech zaborów oraz ośrodków polonijnych w rożnych krajach. Przykładem może być Zlot Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 roku, zorganizowany dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem I stad zwany “ Zlotem Grunwaldzkim”. Na zlot zjechało wówczas 10 tysięcy uczestników z trzech zaborów oraz ośrodków “Sokola” w Europie. Przybyli również przedstawiciele “Sokola” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zlot ten wyraźnie ukazał sport , jako “ukryta sile” rozbitego narodu polskiego, dążącego do zjednoczenia.

Ogólny rozwój sportu w Polsce I na świecie w latach trzydziestych XX wieku oraz złote medale olimpijskie Stanisławy Walasiewicz I Janusza Kusocińskiego zdobyte w 1932 roku przyczyniły sie do wzrostu zainteresowania sportem polskiej młodzieży, zarówno w kraju jak I na obczyźnie. Rezultaty osiągane przez młodzież polonijna w powstających tam klubach były rożne, począwszy od złotego medalu olimpijskiego Stanisławy Walasiewicz, do nazwijmy to poziomu “powiatowego”. Nie to było jednak najważniejsze. Najistotniejsza rzeczą stała sie sprawa przynależności do polskiej organizacji na obczyźnie oraz świadomość polskiego rodowodu, mimo oddalenia od kraju przodków.

W listopadzie 1933r. podczas V Zjazdu Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie, podjęto uchwale o zorganizowaniu I Polonijnych Igrzysk Sportowych (PIS) dla Polaków z Zagranicy I Wolnego Miasta Gdańska. W celu przeprowadzenia Igrzysk powołano komitet organizacyjny składający sie z przedstawicieli Polski, jak I Polonii. Przewodniczącym komitetu został Marszalek Sejmu RP Władysław Raczkiewicz.

I PIS Polaków z Zagranicy I Wolnego Miasta Gdańska rozegrano w dniach 1-8 sierpnia 1934r. W igrzyskach wzięło udział blisko 400 osób z 13 środowisk polonijnych: min. z Kanady I Brazylii, Czechosłowacji I Mandżurii oraz W.M. Gdańska(najwięcej uczestników – 64 osoby). 1 sierpnia 1934 o godz. 16.00 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie zaczęła sie ceremonia otwarcia igrzysk. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością Prezydent Rzeczpospolite prof. Ignacy Mościcki. Kiedy po odegraniu hymnu narodowego I wciągnięciu na maszt flagi polskiej odbyła sie defilada drużyn emigracyjnych, jednolicie ubranych w białe stroje z czerwonymi krawatami, burzliwym oklaskom nie było końca? Zwyciężyła ekipa Polonii z Francji dominując w boksie, kolarstwie I koszykówce, przed drużyna W.M. Gdańsk. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Czechosłowacji, a czwarta ekipa ze Stanów Zjednoczonych. Kanada zajęła 9 miejsce mając trzech uczestników I jeden zloty medal w pływaniu. Z kobiet największym zainteresowaniem cieszyły sie starty mistrzyni olimpijskiej I rekordzistki świata na 200m (24,1 s.) Stanisławy Walasiewicz. Zwyciężyła ona w sprintach (100 m I 200 m), oraz w rzucie oszczepem I dyskiem. Polacy z Zagranicy wnieśli na Stadion Wojska Polskiego w Warszawie poza szeregiem wspaniałych wyników, jeszcze nieprzeciętne walory moralne, ambicje, poczucie fair play, ofiarność I uczciwość, dali pokaz gromadnego startu. Największym osiągnięciem Igrzysk było nawiązanie kontaktu miedzy młodą polską emigracją a społeczeństwem w kraju I polskimi zawodnikami; dzięki temu młodzież polonijna poznała bliżej Polskę, a kraj dowiedział się sie o pracy Polaków dla polskości na obczyźnie. I Igrzyska Sportowe Polaków z Zagranicy stanowiły pierwowzór dla kolejnych Igrzysk Polonijnych.

II PIS odbyły sie w Krakowie w lipcu 1974 r. Napięta sytuacja międzynarodowa, a potem wybuch II wojny światowej zahamował rozgrywanie igrzysk na 40 lat. W Igrzyskach tych wystąpiło 319 osób z 13 ośrodków polonijnych min. Berlina Zachodniego, RFN I Kanady. Zrezygnowano z punktacji zespołowej I podzielono poszczególne dyscypliny sportowe na kategorie wiekowe, aby umożliwić start osobom starszym. Wydarzeniem tych Igrzysk był start Ireny Debrunner ze Szwajcarii, uczestniczki Igrzysk Olimpijskich w 1972 r. w Monachium, która ustanowiła kilka rekordów PIS w pływaniu.

III SIP rozegrano w Krakowie w dniach 17-20 lipca 1977 r. Uczestniczyło prawie 700 osób z 15 ośrodków, min. Arabii Saudyjskiej, Berlina Zachodniego I Kanady. Największym wydarzeniem tych Igrzysk był start 66-letniej ST. Walasiewicz-Olson z USA, która w biegu na 60m osiągnęła 10 s. Jan Pyka z USA pchnął kula na odległość 17,22 m.

IV PIS odbyły sie 15-19 lipca 1981 r. w Krakowie. Napięta sytuacja polityczna w Polsce panująca w 1981 (13 grudnia stan wojenny) spowodowała mniejszy niż zazwyczaj udział sportowców polonijnych. Uczestniczyły w nich 383 osoby z 12 środowisk polonijnych min. Holandia, Norwegia, Berlin Zachodni, niestety bez Kanady. Polacy z Czechosłowacji występowali pod nazwa Zaolzie.

V PIS odbyły sie 15-29 lipca 1984 r. w Warszawie. W deszczowej, lecz podniosłej scenerii, nastąpiło w niedziele 15 lipca 1984 r. na stadionie warszawskiej Polonii otwarcie jubileuszowych V PIS. Rekordowa liczbę 1500 uczestników u bram stadionu witał śpiewem I tańcem studencki zespól tańca ludowego AWF Warszawa. Wystąpiło 14 ekip ośrodków polonijnych min. Berlina Zachodniego, USA, RFN I jeden zawodnik z NRD, Kanady nie było. Trybuna oficjalna stadionu była zapełniona osobami piastującymi wysokie stanowiska państwowe. Termin Igrzysk poprzedzał o kilka dni zapowiadane obchody 40 rocznicy PRL. Ówczesnym władzom, szczególnie ze względu na fatalna ocenę w opinii międzynarodowej, zależało na propagandowym wykorzystaniu kolejnego święta Polonii. Rekordowa była również liczba 107 dziennikarzy akredytowanych na Igrzyska. W tym pięciu z USA I dwóch z Czechosłowacji oraz jedna ekipa telewizji amerykańskiej.

VI PIS odbyły sie w dniach 26-31 lipca 1987 r. w Krakowie. Na zawody Przybylo 1300 osób z 29 ośrodków polonijnych z pięciu kontynentów. W 1990 r. Towarzystwo “Polonia” zostało rozwiązane, a w to miejsce utworzono Stowarzyszenie Wspólnota Polska, na którego czele stanął, jako prezes Marszalek senatu RP prof. Andrzej Stelmachowski.

VII PIS odbyły sie w Krakowie w dniach 4-12 sierpnia 1991 r. pod patronatem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Uczestnicy Igrzysk czcząc pamięć twórców Legionów Polskich Marszalka Jozefa Piłsudskiego, złożyli kwiaty w Oleandrach, (obecnie dzielnica Krakowa), skąd w dniu 6 sierpnia 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła na front I wojny światowej. Kwiaty złożono także w kaplicy srebrnych dzwonów na Wawelu, gdzie jest trumna z ciąłem Marszalka. W Igrzyskach uczestniczyło stosunkowo niewielu sportowców, gdyż w tym czasie w Polsce były bardzo wysokie koszta utrzymania I wiele środowisk polonijnych nie było stać na przyjazd do Polski. Było ich zaledwie 271 z 14 krajów. Raz pierwszy na Igrzyskach goszczono polskich sportowców ze wschodu – z Wilna, Grodna I Lwowa. Poziom Igrzysk był niski, ze względu na przyjazd słabszych zawodników oraz wciąż padający ulewny deszcz. W pływaniu np. Gogole nie mierzono czasów, a ustalano jedynie 1,2,3 miejsca w poszczególnych wyścigach. Na zakończenie Igrzysk wszyscy spotkali sie na rynku krakowskim z Papieżem Janem Pawłem II, co było zapewne niezapomniana chwila dla uczestników zawodów polonijnych.

VIII Igrzyska, tym razem pod nazwa Światowe Igrzyska Polonijne (SIP) rozegrano w dniach 24-31 sierpnia 1997 r. w Lublinie. Zbiegały sie one z 680 rocznica nadania Lublinowi praw miejskich przez króla Władysława Łokietka. Organizacja Igrzysk zajęła sie “Wspólnota Polska” wespół z telewizja Polani. Wspólnie odśpiewano Hymn narodowy oraz nowy Hymn Igrzysk “Polonia, Polonia sportowa kolonia, wygrywa najlepszy, ale wszyscy góra są…”. Hymn został skomponowany przez grupę “Budka Suflera”. W Igrzyskach uczestniczyło 600 osób z 24 państw, min: Albania, Egipt, Macedonia, Maroko, RPA I Kanada.

IX SIP odbyły sie w dniach 23-29 sierpnia 1999 r. w Lublinie. Uczestniczyło w nich 350 sportowców z 16 krajów min. Kanada.

X SIP jubileuszowe SIP odbyły sie w Sopocie w dniach 29 lipca- 6 sierpnia 2001 r. Igrzyska zbiegły sie z 100 rocznica nadania praw miejskich miastu Sopot. W zawodach uczestniczyło ponad 500 zawodników z 21 krajów min. Czechy, RPA, Madagaskar, Mołdawia I Kanada.

XI SIP odbyły sie w dniach 26lipca – 2 sierpnia 2003 r. Honorowy patronat nad Igrzyskami objął prezydent RP mgr Aleksander Kwaśniewski. W Igrzyskach wzięło udział ok. 700 uczestników min. z Chin, Chorwacji I Kanady. W czasie odgrywania hymnu narodowego flagę Polska na maszt wciągnął zloty medalista Igrzysk Olimpijskich w rzucie młotem Szymon Ziółkowski w towarzystwie brązowej medalistki z Berlina (1936) w rzucie oszczepem Marii Kwasniewskiej-Maleszewskiej oraz poznanianki Izabeli

Dylewskiej – olimpijki I medalistki mistrzostw świata w kajakarstwie. Oprócz Igrzysk letnich, począwszy od 1986 r. odbywają sie także Igrzyska zimowe, a od końca lat 90-tych XX wieku rozgrywane są w Łomży coroczne polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Począwszy od II Igrzysk zaprzestano prowadzenia punktacji zespołowej, gdyż nie wszystkie ośrodki polonijne mogą zapewnić obsadę zawodników we wszystkich dyscyplinach sportowych.

XII SIP odbyły sie w Warszawie w dniach 6-14 sierpnia 2005 r. Wzięło w nich udział około 1000 uczestników z 28 krajów. Honorowy patronat nad Igrzyskami objął prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński. Więcej informacji www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=ke5_5_09

XIII SIP odbyły sie w Słupsku w dniach 28 lipiec- 4 sierpień 2007 r. Uczestniczyło ok. 1200 sportowców z 28 krajów. Ekipa kanadyjska zajęła trzecie miejsce.

XIV SIP odbyły sie w Toruniu w dniach 1-9 sierpień 2009 r. Wzięło w nich udział ok. 1500 uczestników z 28 krajów. Poraz pierwszy w historii zorganizowana ekipa kanadyjska pod nazwa Team Canada Toruń 2009 zajęła drugie miejsce za ekipa z Niemiec. Więcej informacji www.igrzyskapoonijne.toru.pl

XV SIP odbyły się we Wrocławiu w dniach 29 lipiec-6 sierpień 2011 roku, które poraz pierwszy w historii zorganizowało województwo dolnośląskie do w spółki z Wrocławiem. W polityce smutna wiadomość, Andrzej Lepper popełnia samobójstwo.  Wrocław pobił rekord uczestników ok. 1800 startujących, a Team Canada przyjechał w ilości 211 osób – też rekord. Litwa przywiozla 6 druzyn koszykarskich, Kanada trzy piłkarskie. Reaktywowano skok o tyczce I poraz pierwszy zaistniały ergometry (wiosłowanie na sucho). Pojawiła się ekipa z Gruzji w obecności 4 braci, którzy na bieżniach wygrywają wszystko od 100m do 10000m. Wspaniała ceremonia rozpoczęcia z plejada polskich olimpijczyków z województwa dolnośląskiego z bladym zakończeniem. Sukcesy Team Canada to wygrany turniej piłkarski na trawie I piachu, byliśmy nie do pobicia w basenie, na bieżni I rzutniach. Pierwsze miejsce polonusi z Niemiec, przed Team Canada.

XVI SIP zaistniały w Kielcach po długiej niewiadomej. Zarysowuje się tendencja uśmiercenia Igrzysk przez grupę decydentów - organizatorów. Wspaniała ceremonia otwarcia Igrzysk na Kadzielni I zdecydowanie ładniejsza ceremonia zamknięcia, niż we Wrocławiu. Mniejsza liczba uczestników I obcięte konkurencje, będą charakterystyczne dla Kielc. Koszykarze Team Kanada wymieszani z Kielczanami bija wszystkie drużyny w turnieju, ale startują poza konkursem. W meczu gwiazd Kielce-Kanada vs Litwa Stars, ci drudzy z uwagi na przeciągające się celebracje nie zgłaszają się na mecz. Inauguracja dwóch nowych dyscyplin – bilard I Nordic walking. Team Canada ok. 160 osób I ponownie trzy drużyny piłkarskie. Rzuca się w oczy duża ekipa z Czech – ok 220 osób. Ozdoba Kanady jest 96 letni Mieczysław Lutczyk, żołnierz z brygady gen. Maczka, startuje w szachach. Klasyfikacje medalowa wygrywają Czesi, przed Litwa I Kanada. Pływanie I długo, długo nic za Kanada, 9 rekordów igrzysk pada lupem pływaków kanadyjskich. Sukces, bijemy poraz pierwszy niemiecką polonie I jesteśmy na podium. Z inicjatywy Team Canada przeprowadzono akcje zbiórki pieniędzy dla młodego kielcznina, który uległ wypadkowi – jej wynik to ok. 30.000,00 zł.

XVII SIP podobnież Katowice lub SILESJA 2015. Regres I uśmiercanie igrzysk trwa. To już luty 2015 I ciągle nie ma decyzji oficjalnych o igrzyskach

 

Strona zaprojektowana przez: Custom Solutions
www.customsolutions.ca
Copyright (c) 2010 - 2018 Wszystkie prawa zastrzezone