KOMITET ORGANIZACYJNY ŚWIATOWYCH LETNICH IGRZYSK POLONIJNYCH

Toronto, Ontario, Canada
Jerzy Dąbrowa
Manager
2485 Donnavale Dr.
Mississauga, ont, L5A 2M9
Tel: 905 609-3345, e-mail: dabrowa@caninter.ca Fax: 905 279-5886


GRZEGORZ MORAWSKI

KONSUL GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W TORONTO

Komitet Organizacyjny sportowej reprezentacji Polonii Kanadyjskiej na Światowe Letnie Igrzyska Polonijne zwraca się z prośbą składaną na ręce Pana Konsula o interwencje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Polsce w sprawie kontynuacji największego święta sportowego Polonii świata, jakim są Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Najbliższy planowany termin tych Igrzysk przypada na lato 2013. Niestety po raz pierwszy od 1934 roku organizacja tej wielkiej imprezy stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Igrzyska Polonijne swym wszechstronnym pozytywnym oddziaływaniem, szczególnie na naszą młodzież i dzieci, na trwałe wpisały się w życie Polonii na całym świecie. Wyzwalają w nas dużo pozytywnej energii, która jest świetnie wykorzystywana w naszej pracy na rzecz np. szkół i organizacji polonijnych, czy popularnej w Polsce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Igrzyska miały znaczące miejsce w życiu Polski i Polonii od czasów prezydenta Ignacego Mościckiego i mamy nadzieję, że nie zabraknie ich w okresie urzędowania prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W imieniu sportowej Polonii kanadyjskiej mieszkającej w Kanadzie od Pacyfiku do Atlantyku prosimy o wsparcie naszej prośby o kontynuowanie tej szlachetnej imprezy i obecnego kandydata na jej gospodarza – miasta Kielce.

Z poważaniem,
Team Canada SWLIP:
Jerzy Dąbrowa,
Piotr Lach,
Zbigniew Jóźwiak

Strona zaprojektowana przez: Custom Solutions
www.customsolutions.ca
Copyright (c) 2010 - 2018 Wszystkie prawa zastrzezone